HTX Thủy Biều

Địa chỉ: 20 Ngô Hà, phường Thủy Biều, thành phố Huế,tỉnhThừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234 3826 636

Email: htxthuybieu@thuathienhue.gov.vn

Hotline: 0834374132

GỬI YÊU CẦU ĐẾN CHÚNG TÔI